Què són els CIE?

Els Centres d’Internament per a Persones Estrangeres són centres no penitenciaris on s’interna, a l’espera de ser expulsades, les persones estrangeres que han estat detingudes per trobar-se en situació administrativa irregular. És a dir, per no tenir papers.

Per tant, en aquests centres s’està privant a persones d’un dels principals drets humans, el de la llibertat, pel sol fet d’haver comès una falta administrativa, no un delicte. A més, també s’hi produeixen constants vulneracions greus d’altres drets fonamentals, que van des de maltractaments i manca d’higiene i sanitat, d’intimitat i de comunicació, a faltes importants de garanties socials, respecte a la integritat física i moral i tutela judicial.

A Europa hi ha 280 CIEs. 9 a l’Estat espanyol i 1 a Barcelona, a la Zona Franca. Els CIES són competència de la Direcció General de la Policia del Ministeri de l’interior, i de la Delegació i Subdelegació del govern estatal en cada comunitat autònoma. A la vegada que és la Comissaria General d’estrangeria i documentació l’encarregada de coordinar els ingressos i trasllats a nivell global